Zahrady Wojcik

se sídlem firmy v Dolní Lutyni

Ceník služeb

Ceny platné od 1.3.2022 – vyhrazujeme se právo na změnu ceny v návaznosti na změnu ceny u dodavatele

Travnaté plochy - zakládání a údržba
Zakládaná plocha VÝSEV * TRAVNÍ KOBEREC
1 – 50 m2

m2
105 Kč
320 Kč
51 – 100 m2 m2 85 Kč 260 Kč
101 – 300 m2

m2

60 Kč

240 Kč
301 – 500m2 m2 50 Kč 230 Kč
501 – 800 m2

m2
43 Kč
225 Kč
801 – 1200 m2 m2 38 Kč 220 Kč
více jak 1200 m2

m2
35 Kč
200 Kč
Chemické odplevelení ( cca 1 ltr/20m2 ) ltr 50 Kč + paušál 500 Kč
Modelace terénu se založení travnaté plochy m2 12 Kč
Modelace terénu bez založení travnaté plochy m2 20 Kč
Vylepšení půdy trávníkovým substrátem – bez substrátu m2 od 14 Kč vrstva cca 2 cm
Trávníkový substrát ZAKLÁDACÍ t 1150Kč bez dopravy

ceny nezahrnují chemické odplevelení, vylepšení půdy substrátem a hrubou modelaci terénu

Údržba travnatých ploch

Paušální poplatky zahrnují přípravu a čištění mechanizace.

CHEMICKÉ OŠETŘENÍ – cena zahrnuje aplikační látky
Paušální poplatek za OPP 500 Kč
Aplikace roztoku postřikem ( plošná aplikace motorovým postřikovačem )
Ochrana proti plísním a škůdcům na okrasných a ovocných dřevinách ltr 70 Kč
Likvidace dvouděložných plevelů v trávnících ( selektivní herbicid ) m2 od 5 Kč
Likvidace plevelů totálním herbicidem m2 od 5 Kč
Aplikace roztoku postřikem (ošetření ploch ve výsadbách ručním postřikovačem) ltr od 80 Kč
VERTIKUTACE                                     * cena při ploše nad 600m2
Paušální poplatek za vertikutaci 500 Kč
Vertikutace se sběrem v rovině, s odvozem odpadu m2 od 3,90 Kč *
Vertikutace se sběrem v rovině, bez odvozu odpadu m2 od 3,60 Kč *
Vertikutace bez sběru v rovině
( paušální poplatek 300 Kč )
m2 od 2,60 Kč *
Sečení trávy pro vertikutaci m2 1,70 Kč
PRO VERTIKUTACI MUSÍ BYT TRÁVA VŽDY POSEČENÁ NA MAXIMÁLNÍ DÉLKU 3 cm
v případě, že tráva je delší provádíme automaticky pokosen

HNOJENÍ
Paušální poplatek za hnojení na široko ( rozmetáním ) 300 Kč
Hnojení půdy nebo trávníku granulátem – na široko (30 – 35g/m2), cena nezahrnuje hnojivo kg 22 Kč


SEČENÍ
Paušální poplatek za sečení 300 Kč
Pravidelné sečení trávy v rovině se sběrem ( minimálně 2x za měsíc ), bez odvozu odpadu m2 1,80 Kč
Sečení trávy v rovině se sběrem – jednorázové, bez odvozu odpadu m2 3,90 Kč
Odvoz pokosené trávy, příplatek k sečení trávy m2 0,80 Kč
Sečení trávy bez sběru m2 1,20 Kč
Kosení trávy křovinořezem (bez náletových dřevin) m2 5,70 Kč
Sečení trávy traktorovým mulčovačem
volná plocha bez stromů, pařezů, staveb a jiných – plocha do 5000 m2 m2 1,40 Kč
volná plocha bez stromů, pařezů, staveb a jiných – plocha nad 5000 m2 m2 1,20 Kč
plocha se stromy, pařezy, stavbami a jinými m2 2,20 Kč
Sečení trávy jednoosým mulčovačem m2 3,50 Kč
Doprava traktoru km 30 Kč


UPOZORNĚNÍ: poškození stroje následkem železa, betonu nebo jiných cizích předmětů na udržovaných plochách ( sečení, mulčování, vertikutace ) se cena navyšuje o vzniklou škodu.

Ostatní služby

Rotavace zeminy kultivátorem m2 30 Kč
Úprava zeminy rotačními bránami m2 30 Kč
Uválcování založené plochy po výsevu hladkým válcem – 250 kg m2 3 Kč
Překrytí zakládané plochy textílií m2 20 Kč
Výsadby - založení záhonu a ostatní práce

Výsadby – založení záhonu a ostatní práce

Cena zahrnuje dobývání nevhodných dřevin, odstranění stávajícího dekoračního materiálu a textílií,
dorovnání terénu,opětovné překrytí ploch geotextílií a překrytí ploch dekoračním materiálemm2od 350 Kč

OLEMOVÁNÍ ZÁHONU
betonovou tvarovkou ( šedá ) bm 170 Kč
neviditelným plastovým obrubníkem ( černá ) bm 190 Kč

 

STRŽENÍ TRAVNÍHO DRNU
bez svinutí a naložení m2 60 Kč
se svinutím a naložením, bez odvozu odpadu m2 100 Kč

 

ROZVOZ DEKORAČNÍCH MATERIÁLŮ v již založených plochách
MULČOVACÍ KŮRA m3 1250 Kč

DEKORAČNÍ KAMENIVO

  t 1350 Kč

   

  3D VIZUALIZACE ZAHRADY
  plocha do 300 m2 od 4000 Kč
  plocha 301 – 500 m2 od 5000 Kč
  plocha 501 – 700 m2 od 6000 Kč
  plocha 701 – 1200 m2 od 7000 Kč
  plocha nad 1200 m2 od 11000 Kč
  Vyměřování projektované plochy 500 Kč
  Dopravné ( schůzky , vyměřování plochy ) 20 Kč / km
  první konzultační schůzka na místě – po podpisu smlouvy o dílo ZDARMA
  ostatní konzultační schůzky 500 Kč

   

  HODINOVÉ PRÁCE
  Odborná zahradnická práce – nemechanizovaná hod 600 Kč
  Odborná zahradnická práce – mechanizovaná hod 800 Kč
  Neodborná zahradnická (pomocná) práce
  * úklidové práce a jiné
  hod 300 Kč
  Údržba závlahových systémů
  * vytýčení trysek ( potřebné pro vertikutaci )
  * nastavení jednotky, servis trysek
  hod 800 Kč
  Poradenská a konzultační činnost 1500 Kč
  Dopravné 27 Kč/km
  PRÁCE MECHANIZACE – obsluha s 1 osobou
  pásový bagr * ** hod od 800 Kč
  smykový nakladač * ** hod 1000 Kč
  přistavení vozidla pro bagr / nakladač hod 600 Kč
  traktor + lesnický naviják ** hod 1000 Kč
  traktor + štěpkovač větví – práce do 3 hod hod 1500 Kč
  traktor + štěpkovač větví – práce nad 3 hod hod 1200 Kč
  pomocná práce 1 osoby při štěpkování hod 200 Kč
  pásový a kolový dumper hod 600 Kč

  * neplatí pro modelaci terénu
  ** základní sazba 6000 Kč ( do této částky se zahrnuje doprava a práce)

  – i v případě práce 1 – 2 hod bude účtována základní sazba

  KANALIZACE A SVODY DEŠŤOVÉ VODY
  Položení a napojení kanalizačního potrubí KGEM Ø 160 mm bm od 350 Kč
  Odbočka, koleno, redukce ks individuální
  Zpracování projektové části od 800 Kč

  cena zahrnuje výkop do 60 cm, potrubí KGEM, ustavení a zásyp pískem/zeminou

  MELIORACE / DRENÁŽE / ODVODNĚNÍ
  Položení lineárního drenážního potrubí Ø 100 bm od 350 Kč
  Odbočka, koleno, redukce ks individuální
  Zpracování projektové části od 800 Kč

  cena zahrnuje výkop do 40-50 cm, drenážní potrubí s textílií Ø100, zásyp kamenivem, přesypání zeminou, jemné zhutnění

  VÝKOPY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
  Výkop drážky na plot nebo inženýrské sítě
  * šíře výkopu 25 cm, hloubka 80 cm, složení zeminy vedle výkopu, zahrnutí výkopu u IS
  bm 150 Kč
  Výkop drážky pro závlahu nebo drenáž
  * šíře výkopu 25 cm, hloubka do 40 cm, složení zeminy vedle výkopu, zahrnutí výkopu
  bm 110 Kč
  Zámkové dlažby
  Zámková dlažba POCHOZÍ POJEZD do 3,5 t
  od 1100 Kč / m2 od 1300 Kč / m2
  Obrubníky
  zahradní 5/20/100 šedý bm 250 Kč
  chodníkový 8-10/20/100 šedý bm 360 Kč
  nájezdový / silniční 15/15/100 šedý bm 580 Kč
  Likvidace vykopaného odpadu
  jíl, beton a jiné m2 300 – 380 Kč
  ornice m2 100 – 150 Kč
  BETONOVÁ PATKA PRO PERGOLU – průměr 30 cm / hloubka 100 cm ks 1200 Kč

  cena nezahrnuje dlažbu a likvidaci vykopaného odpadu

  Kácení a údržba stromů, keřů a živých plotů

  KÁCENÍ STROMŮ

   

  • Uvedené ceny jsou pouze orientační a pro kácení 1 až 2 ks stromů, v případě kácení více ks stromů se sestavuje individuální cenová nabídka za výhodnější ceny
  • PŘESNOU CENU KÁCENÍ STANOVÍME PŘÍMO NA MÍSTĚ
  průměr kmene ve výšce 130 cm nad zemí listnaté jehličnaté
  do 200mm, obvod do 62cm kus 500 Kč 500 Kč
  nad 200mm do 300mm , obvod 63 až 94 kus od 1400 Kč od 800 Kč
  nad 300mm do 400mm, obvod 95 až 126 kus od 2100 Kč od 1200 Kč
  nad 400mm do 500mm, obvod 127 až 157 kus od 3200 Kč od 2000 Kč
  nad 500mm do 600mm, obvod 158 až 188 kus od 4000 Kč od 2500 Kč
  nad 600mm do 700mm, obvod 189 až 220 kus od 5400 Kč od 3600 Kč
  nad 700 mm, obvod více jak 220 cm kus od 8000 Kč od 4200 Kč

  CENA ZA RIZIKOVÉ KÁCENÍ SE NACEŇUJE INDIVIDUÁLNĚ DLE PODMÍNEK KE KÁCENÍ

  FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ ( obsluha 1 osoby )

  • CENY JSOU UVEDENY V PŘÍPADĚ FRÉZOVÁNÍ 1 – 2 PAŘEZŮ, V PŘÍPADĚ FRÉZOVÁNÍ VÍCE PAŘEZŮ SE ZPRACOVÁVÁ INDIVIDUÁLNÍ CENOVÁ NABÍDKA ZA VÝHODNĚJŠÍ CENY
  Frézování malých pařezů do ⌀ 20 cm ks 400 Kč
  Frézování středních pařezů ⌀ 21-30 cm ks 500 Kč
  Frézování středních pařezů ⌀ 31-40 cm ks 900 Kč
  Frézování středních pařezů ⌀ 41-50 cm ks 1100 Kč
  Frézování středních pařezů ⌀ 51-60 cm ks 1500 Kč
  Frézování velkých pařezů ⌀ 60 cm a více cm2 0,6 Kč
  Doprava ( základní sazba 500 Kč ) km 22 Kč
  • pokud kořeny kolem pařezu vychází nad povrch je účtována i plocha těchto kořenů


  ODBORNÉ OŘEZY A ÚDRŽBA STROMŮ A KEŘŮ

  Pronájem mobilní plošiny – dosah 17 metrů den 4000 Kč
  Pronájem mobilní plošiny – dosah 25 a 29 metrů den od 5000 Kč
  Dopravné plošiny km 30 Kč

  Práce s motorovou pilou – odborný ořez stromů ze země

  hod

  800 Kč

  Práce s motorovou pilou – odborný ořez stromů ve výškách

  hod

  1400 Kč
  Pomocné práce práce při ořezech stromů

  hod

  300 Kč

  LIKVIDACE VĚTVÍ ŠTĚPKOVÁNÍM

   

  Likvidace větví štěpkováním – základní sazba (2 hod – 2 osoby) základ 3000 Kč
  každá další započata hodina štěpkování (2 osoby) hod 1200 Kč
  Pomocné práce při štěpkování – práce další osoby hod 300 Kč
  Dopravné nákladního vozidla do 3,5 t ( 500 Kč základní sazba ) km 22 Kč
  Dopravné traktoru se štěpkovačem ( 500 Kč základní sazba ) km 30 Kč
  Vyhrabání drobných větví po ořezu stromu na hromadu hod 300 Kč
  Likvidace vyhrabaného odpadu s naložením na nákladní vůz od 200 Kč

  • Větve nesmí být znečištěny od hlíny, kamene a jiných nečistot, jež by mohly poškodit frézovací nože

   

  • Drobné větvičky nelze seštěpkovat, tento odpad, jež je nutno vyhrabat, se likviduje odvozem na skládku nebo si jej objednatel zlikviduje sám

  ÚDRŽBA OVOCNÝCH STROMŮ A KEŘŮ – pouze ke kompletní údržbě zahrady

  Paušální poplatek za přípravu a čištění nářadí 500 Kč
  Údržba malých ovocných stromů – ⌀ koruny 1,5-3 m ks 300 Kč
  Údržba středních ovocných stromů – ⌀ koruny 3-5 m ks 700 Kč
  Údržba velkých ovocných stromů – ⌀ koruny 5-8 m ks 1400 Kč
  Údržba velkých ovocných stromů – ⌀ koruny nad 8 m ks 2500 Kč
  Dopravné ( základní sazba 500 Kč ) km 22 Kč

  ÚDRŽBA ŽIVÝCH PLOTŮ

  Paušální poplatek za přípravu a čištění nářadí 500 Kč
  Zkrácení výšky do 100 cm m 30 Kč
  Zkrácení výšky 100 – 200 cm m 50 Kč
  Zkrácení výšky 200 – 250 cm m 80 Kč
  Zkrácení výšky nad 250 cm m od 110 Kč
  Úpravy bočních stěn živých plotů do 250 cm m2 15 Kč
  Úpravy bočních stěn živých plotů nad 250 cm m2 30 Kč
  Pronájem plošiny – dosah 17 m den 4000 Kč
  Úklidové práce ořezaných větví ( 1 osoba ) hod 300 Kč
  Likvidace odpadu se naceňuje individuálně
  Doprava a manipulace
  Základní sazba – nájezd do 10 km v ceně 500 Kč
  jízdné km 35 Kč
  čekací doba 15 min 150 Kč

  PŘEPRAVA MECHANIZACE
  * pásový bagr, nakladač, traktory nad 20 km od sídla firmy

  do 10 km od sídla firmy jízda 1500 Kč
  do 20 km od sídla firmy jízda 2000 Kč
  do 30 km od sídla firmy jízda 2500 Kč
  do 40 km od sídla firmy jízda 3000 Kč
  do 50 km od sídla firmy jízda 3500 Kč

  Čištění mechanizace v případě nadměrného znečištění – 1000 Kč/ks

  ⇒ veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH ⇐


  Každá započatá hodina se rozumí – práce trvajíci 1hod 20min = účtovány 2 hodiny

  KONTAKTY

  Ďáblova kolonie 929
  735 53 Dolní Lutyně

  e-mail: zahrady.wojcik@gmail.com

  Ing. Kateřina Lapčíková
  +420 603 506 692
  realizace zahrad, příjem zakázek

  Roman Wojcik
  +420 602 111 206
  realizace zahrad, palivové dřevo, zámkové dlažby

  Tomáš Wojcik
  +420 777 258 111
  realizace zahrad, palivové dřevo, rizikové kácení, zámkové dlažby

  Dagmar Wojciková
  +420 603 163 345
  ZAHRADNICTVÍ

   

  Skip to content