Kácení a ořezy stromů, likvidace pařezů frézováním a štěpkování větví
Zahrady Wojcik, Ostrava – Orlová – Bohumín – Karviná

Pravidelné ošetřování stromů je kompromisem mezi jejich přirozeným růstem a potřebami lidí. Vhodným zásahem se prodlužuje životnost stromů, estetický vzhled k okolnímu prostředí a zlepšuje se jejich zdraví.

Provádíme:

 • kácení a ořezy stromů a keřů
 • riziková kácení lezeckou technikou
 • rizikové kácení a ořezy stromů v těžko dostupných místech pomocí mobilních plošin
 • výkopy a frézování pařezů
 • ořezy okrasných dřevin
 • strojní štěpkování větví

Kácení a rizikové kácení

 • Klasické kácení je takové, kdy při kácení nejsou žádná rizika poškození majetku nebo není pohyb veřejnosti a dopravy.
 • Ztížené (rizikové) podmínky pro kácení stromů jsou takové, kdy strom rostl v ochranném pásmu nadzemních inženýrských sítí nebo v uličním stromořadí nebo v blízkosti stavby či porostu, které nesmí byt kácením poškozeny. Dále v místech, kde nelze vyloučit veřejnost, provoz dopravy nebo výrobní činnost. Platí také pro kácení vyhnilých stromů.

V ceně není zahrnuta doprava a práce plošiny ( účtováno dle použitého typu plošiny ).

Co je potřeba k nacenění kácení:
 • obvod nebo průměr kmene, cca 70 cm od země
 • druh stromu – listnatý nebo jehličnatý
 • zda se v okolí nachází elektrické nebo jiné nadzemní vedení, nebo budovy či ploty
 • adresu k nacenění dopravného
 • fotodokumentaci
 • platné povolení k pokácení (v případě, že nebude dodáno, veškerá rizika vzniklá s pokácením nese objednatel)

Štěpkování větví

 • nejjednodušší způsob likvidace dřevního odpadu s ohledem na životní prostředí je jeho štěpkování.


BUĎME OHLEDUPLNÍ – MYSLETE NA NAŠE ZDRAVÍ A NA BUDOUCNOST NÁS VŠECH!!!

 • Vzhledem k ohledu na životní prostředí je pálení jedním z nejhorších způsobů likvidace odpadu a to díky velkému množství polétavých látek, jež se dostávají do ovzduší, jež dýcháme.
 

Frézování pařezů

 • provádíme kompletní likvidaci pařezů frézováním až do hloubky cca 30 cm
Co je potřeba k nacenění frézování pařezu?
 • průměry frézovaných pařezů (měří se v nejnižším místě, u země)
 • stav pařezu (čerstvě seříznuto nebo vyhnilý či ztrouchnivělý)
 • požadovaná hloubka frézování (na trávník stačí 10 cm, na keře 20 cm)
 • stanoviště (svah, kamenitá půda, omezený přístup apod.) Nejlépe zaslat foto.
 • zda je požadován také odvoz vyfrézované hmoty či nikoliv

Nabízíme možnost dojet na místo a osobně konzultovat danou situaci přímo v místě konání. Tato konzultace je pro zájemce zpoplatněna, ale v případě realizace je tato konzultace zákazníkovi od ceny vždy odečtena. Ceny za kácení, konzultace a dopravné v ceníku.

KONTAKTY

Ďáblova kolonie 929
735 53 Dolní Lutyně

e-mail: zahrady.wojcik@gmail.com

Roman Wojcik
+420 602 111 206

Tomáš Wojcik
+420 777 258 111

 

ZAHRADNICTVÍ

+420 603 163 345 

Skip to content