Péče o zahradu
Zahrady Wojcik, Ostrava – Orlová – Bohumín – Karviná

Trávníky po výsevu

PLEVEL v nově založených trávnících výsevem

 • Po založení travnaté plochy vždy vyraší dříve některé plevele než tráva. Tyto plevele se především vylikvidují 1 – 3 sečí (hořčice, kokoška, penízek, lebeda…) a poté se zbylé plevele likvidují selektivními herbicidy ( neplatí pro ježatka kuří noha – ta pouze vymrzá, nelze likvidovat chemicky ). Plevele v nově založených trávnících nelze považovat za důvod k reklamaci.

ŘÍDKÝ A NEVZHLEDNÝ TRÁVNÍK po výsevu  zde máme několik příčin

 • nepoměr živin v půdě – díky nepoměru živin v původní zemině dochází k nestejnoměrnému růstu trávy v jednotlivých plochách. Tento jev je běžný u všech nově zakládaných travnatých ploch výsevem. Živiny je nutno doplnit pravidelným hnojením v menších dávkách s rozestupem 2 – 3 týdnů mezi jednotlivými hnojeními.

 • nedostatečná závlaha – jelikož půda může být na některých místech více jílovitá nebo písčitá, může docházet k častějšímu prosychání ploch – zde je nutno sledovat jednotlivé plochy a v místech, jež více prosychají je nutno dbát na vydatnější závlahu. V případě, že dojde k proschnutí klíčících rostlinek vlivem nedostatečné vláhy, může dojít k nevratnému poškození klíčících rostlin. Tyto plochy je pak nutno nové nakypřit a přesít. Při nedostatečné závlaze jako první odumírají nízké druhy trav ( jílky a kostřavy ) a zůstávají pouze vzrůstnější ( např. lipnice ) – to znamená, že pokud byla zanedbaná závlaha při klíčení travního osiva přežijí jen trávy odolnější na sucho ( lipnicovité ) a díky tomu trávník je řidší a trsnatější.

 • neklíčící nebo velmi slabá místa – důsledkem, že na některých místech tráva neklíčí, může mít více důvodů. Nejčastější důvody: častý sešlap plochy ( chodníčky po psech nebo častý pohyb osob ), umístění předmětů na klíčících plochách, vyschlá půda kolem betonových obrubníků nebo dlažby ( nedostatečná závlaha ), betony v půdě, překryté pařezy zeminou, kontaminace půdy chemickými látkami, plochy po hraboších nebo krtcích a mnoho dalších. Častým důvodem velmi slabých míst u nově zakládaných ploch je nedostatečná péče – kombinace nedostatečné zálivky a nedostatečné hnojení.
 • trsy trav a suché stonky  pokud dochází ke kosení s velkými časovými rozestupy, kdy je tráva již dosti vysoká, začíná tráva tvořit semenné klásky a tím i řídnout. V tomto případě je trávník nevzhledný díky suchým semenným stonkům, řídký a nažloutlý. Je nutno začít pravidelně sekat a to minimálně 2x týdně a provádět pravidelnou závlahu s hnojením.

 • roztřepené konečky trávy – tupý nůž sekačky – naostřit!!!


V těchto případech se nejedná o důvod k reklamaci.

Pravidelná péče o trávníky

HNOJENÍ

 • 5x až 8x hnojit v období od dubna do listopadu

PREVENCE PROTI PLÍSNI

 • minimálně 2x do roka, fungicidní přípravek proti plísni
 • Dithane DG, Ortiva

VERTIKUTACE

 • 1x až 2x do roka
 • velmi důležité u travnatých plocha starších 1 roku.

ZÁVLAHA nově založených trávníků nebo trávníkových koberců

 • Vydatná zálivka minimálně 2x denně (ráno, večer – nikdy nezalévat v době ostrého poledního slunce), klíčící trávník nebo čerstvě položený travní koberec nesmí nikdy proschnout, jinak dojde k zaschnutí klíčících rostlin travnatého porostu, v tomto případě nelze uplatnit jakékoli reklamace.

PLEVELE v trávnících

 • ošetření 2x až 4x ročně postřik selektivním herbicidem
 • Bofix, Dicotex


Nově založené trávníky výsevem
 – po založení travnaté plochy vždy vyraší dříve některé plevele než tráva. Toto je způsobeno díky zbytkům semen v půdě (tzv. spící semena), jsou to semena plevelů, jež po dlouhá léta rostly na ploše nově založeného trávníku, tyto semena mají klíčivost až 7 – 12 let a díky nakypření mají perfektní podmínky k vyklíčení. Tyto plevele se především vylikvidují 1 – 3 sečí (hořčice, kokoška, penízek, lebeda…) a poté zbylé plevele likvidujeme selektivními herbicidy ( neplatí pro ježatka kuří noha -ta pouze vymrzá, nelze likvidovat chemicky ). Aplikovaný postřik před výsevem nového trávníku likviduje pouze zelené rostliny, nikoli semena, jež na této ploše jsou dlouhá léta, proto se vždy objeví velké množství plevelu v založené travnaté ploše, je to běžný jev a není to důvodem k reklamaci.

Spolu s vyrašením nové trávy vyraší také plevele. Je to běžný jev a většinu plevelů vylikvidujeme první sečí ( tzv. odplevelovací sečí ) a po nějaké době provést selektivní postřik proti vytrvalým plevelům.

Výsadby

HNOJENÍ

 • 3x až 5x ročně přihnojit, menší dávky, ale častěji
 • Ideální je hned z jara použít tabletové hnojivo SILVAMIX FORTE, jenž dodá živiny rostlině po celý rok. Během roku dále v intervalech jednoho měsíce, od května do září přihnojujeme. Lze použit jakékoli hnojiva pro okrasné dřeviny, např. HYDROCOMPLEX

PREVENCE PROTI PLÍSNI

 • Minimálně 5x ročně preventivní postřik proti plísni všech rostlin od května do září. Je vhodné také jednou ročně provést postřik a zálivku hořkou solí.
 • DITHANE DG , MERPAN 80 WG

VÝSADBY

 • Jelikož zahradu nelze udělat naprosto bezúdržbovou, je nutné alespoň 3x do roka projít záhony a veškeré náletové plevele vytrhat, ty při použití speciální tkané geotextílie zakoření pouze ve vrstvě mulče (kačírku) a jdou velice snadno vytrhat. Veškeré listnaté keře se mohou z jara sestřihávat kromě javoru, jehličiny se nestříhají. Pouze u borovic lze zaštipovat 2/3 z nových šištic.

ZÁVLAHA

 • V letním období, kdy je velmi sucho, je nutné záhony zalévat, rostliny pak nemají povadlé lístky nebo jehlice a mají krásné zbarvení a větší přírůstky.

KONTAKTY

Ďáblova kolonie 929
735 53 Dolní Lutyně

e-mail: zahrady.wojcik@gmail.com

Roman Wojcik
+420 602 111 206

Tomáš Wojcik
+420 777 258 111

 

ZAHRADNICTVÍ

+420 603 163 345 

Skip to content