Drenáže a odvodnění pozemku
Zahrady Wojcik, Ostrava – Orlová – Bohumín – Karviná

 
Jestliže zamokření zahrady je způsobeno trvale vysokou hladinou spodní vody, nebo Vás trápí stojatá povrchová voda, nezbývá než odvodnit zahradu soustavou drenáží z drenážních trubek (případně drenáží z kamenů – levnější, ale méně účinná varianta), odvádějící vodu na nejnižší místo do jímek, kanalizací, případně vodních toků. Náš profesionálně vyškolený tým Vám tyto práce zrealizuje na velmi vysoké úrovni tak, jak má být správná drenáž provedena s maximální účinností. K odvodnění používáme nivelační přístroje pro přesné vyměření spádu drenáží, pásové rýpadlo nebo speciální drážkovač a pásové manipulátory na odvoz zeminy.