1600x480kaceni uvodka 1 logo
 
 

Kácení a ořezy stromů, likvidace pařezů frézováním a štěpkování větví
Zahrady Wojcik, Ostrava – Orlová – Bohumín – Karviná

 
Pravidelné ošetřování stromů je kompromisem mezi jejich přirozeným růstem a potřebami lidí. Vhodným zásahem se prodlužuje životnost stromů, estetický vzhled k okolnímu prostředí a zlepšuje se jejich zdraví.
 
 

Provádíme:

 
 
 • kácení a ořezy stromů a keřů
 • riziková kácení lezeckou technikou
 • rizikové kácení a ořezy stromů v těžko dostupných místech pomocí mobilní plošiny (13m nebo 27m)
 
 
 
 • výkopy a frézování pařezů
 • ořezy okrasných a ovocných dřevin
 • strojní štěpkování větví
 
 
 
 

 
 

Kácení a rizikové kácení

 
 • Klasické kácení je takové, kdy při kácení nejsou žádná rizika poškození majetku nebo není pohyb veřejnosti a dopravy.
 • Ztížené (rizikové) podmínky pro kácení stromů jsou takové, kdy strom rostl v ochranném pásmu nadzemních inženýrských sítí nebo v uličním stromořadí nebo v blízkosti stavby či porostu, které nesmí byt kácením poškozeny. Dále v místech, kde nelze vyloučit veřejnost, provoz dopravy nebo výrobní činnost. Platí také pro kácení vyhnilých stromů.

V ceně není zahrnuta doprava a práce plošiny ( účtováno dle použitého typu plošiny ).
 

Co je potřeba k nacenění kácení:

 
 
 

Štěpkování větví

 
 • nejjednodušší způsob likvidace dřevního odpadu s ohledem na životní prostředí je jeho štěpkování.

BUĎME OHLEDUPLNÍ – MYSLETE NA NAŠE ZDRAVÍ A NA BUDOUCNOST NÁS VŠECH!!!

 • Vzhledem k ohledu na životní prostředí je pálení jedním z nejhorších způsobů likvidace odpadu a to díky velkému množství polétavých látek, jež se dostávají do ovzduší, jež dýcháme.
 
 
 

Frézování pařezů

 
 • provádíme kompletní likvidaci pařezů frézováním až do hloubky cca 30 cm

 

Co je potřeba k nacenění frézování pařezu?

 
 
 
 
 
Nabízíme možnost dojet na místo a osobně konzultovat danou situaci přímo v místě konání. Tato konzultace je pro zájemce zpoplatněna, ale v případě realizace je tato konzultace zákazníkovi od ceny vždy odečtena. Ceny za kácení, konzultace a dopravné v ceníku.